Nože - Nůž

k nožům Zero Tolerance - pouzdro zdarma
Nože - Nůž hlavní strana |  Nožířské oceli |  Materiály střenek |  Typy čepelí |  Typy pojistek |  Tabulka složení nožířských ocelí |  Čepele - tvary, broušení |  VIDEA NOŽŮ |  Výběr nože |  Zubaté vs. rovné ostří |  Černěná vs. nečerněná čepel |  O výrobcích nožů |  Nože ve filmu |  AKTUALITY, RECENZE |  KONTAKT-OBJEDNÁVKY-OP  Základní informace o nožích aneb než se začnete ptát - čtěte !
 
NABÍDKA NOŽŮ :
AKTUALITY
SKLADEM
SLEVY-AKCE
ABKT Tac
Acta Non Verba
Aku Strike
Al Mar
Amare
Anglesey
Anza
Artisan
Bad Blood
Bark River
Bastinelli Creations
Bastion
Bear & Son
Becker Knife & Tool
Benchmark
Beretta
Bestech Knives
Beyond EDC
Blackjack Classic
Blackhawk Blades
Blade Tech
Boker
Bradford Knives
Bradley
Brous Blades
Browning
BucknBear
Burke
Byrd by Spyderco
Camillus
Canal Street
Cardsharp2 IS
Case Cutlery
CDS
CH Knives
Cherusker
Civivi
CJRB
Cold Steel
Coleman
Combat Ready
Condor
Columbia River (C.R.K.T.)
CS Green River Tactical
CSSD/SC Bram Frank Design
Cudeman
Defcon Blade Works
Deejo
Dendra
DICTUM
Dog Tag
Double Star
Douk-Douk
Down Under
DOVO
DPX Hest
Du-Star
Eickhorn Solingen
Elite Tactical
Emerson
Entrek
EOS
ESEE
FirstEdge
Fisher Space Pen
Florian Knives
Flytanium
FOBOS Knives
Fred Perrin
G.Sakai
Ganzo
Gerber
Great Eastern
Grohmann
GT Knives
Guardian Tactical
Hanwei
Havalon
Hazen Knives
Heckler & Koch
Hibben Knives
Hogue
Hen&Rooster
HTM
IC.CUT
IDL Tools
Iisakki
IXL
Junglee
Ka-Bar
Kanetsune
Kellam Finland
Ken Warner
Kero
Kershaw
Kissing Crane
Kizer
Kizlyar
Komoran
Krudo
Landi
Lansky Knives
Linder
Mantis Knives
Marbles
Marttiini
Maserin
Master Cutlery
Maxpedition
Maxpedition Knives
Maxx
Mcusta
Medford
Meyerco
Mil-Tac
Mission
Moki
Mora
Muela
My Parang
Myerchin
Nagao Higonokami
Nemesis
Nezařazeno
Nieto
Nože-Nůž
Ocean Master
Ohta
Old Hickory
Ontario Knives
OTTER-Messer
Outdoor Edge
Pena Knives
Pouzdra na nože
Pro Tech
Pro Tool
Puma
Quartermaster
Queen Cutlery
QSP Knife
RAMBO
Randall King
Ranger Knives
RAT Cutlery
Real Steel
Reate Knives
Remington
R. Murphy
Robert David Laguiole
Roper
Rough Rider
Ruger
RUIKE
S-TEC
Sanrenmu
Scagel
SCAR Blades
Sheffield
Shadow Tech
Schrade
Smith & Wesson (S&W)
Spartan Blades
Spyderco
StatGear
Stedemon
Steel Will
Svord
Swiss Tech
Timberline Knives
Tool Logic
TOPS Knives
Ultra-X
United Cutlery
Utica
UZI
V NIVES
We Knife Co Ltd
Wild Steer
Wilson Tactical
Zero Tolerance

PODLE POUŽITÍ :
KUCHYŇSKÉ NOŽE
Filetovací nože
Pouzdra na nože
Vrhací nože
Záchranářské nože
Meče, Katana...
Škrtadla (podpalovače)
Damaškové nože
Potápěčské nože
Údržba nožů
Taktická pera, Teleskopiké obušky, Nunchaku, Kubotan, Sebeobrana
Paracord Survival Bracelet
Paracord - Parachute Cord
Paracord Lanyard
FIDGET SPINNERS

BROUSKY
BRUSIVO :

Lansky
Spyderco
DMT
KME Sharpeners
C.R.K.T.
EZE-LAP
Norton Sharpeners
Japanese Waterstone
Hewlett Sharpeners
Gerber
Boker
CASE
Kershaw
Marbles
Arkansas Sharpeners
Smith's Sharpeners
Schrade Sharpeners
Warthog
Work Sharp
Kapesní brousky
Belgická břidlice
Vodní kameny Suehiro/Cerax
Vodní kameny Naniwa
Vodní kameny King/Sun Tiger
Real Steel
KMFS - český brusný systém

VÝROBA NOŽŮ :
Nožířské oceli - prodej

Dárkové krabičky na nože

DALŠÍ DOSTUPNÉ ZNAČKY...


KONTAKT
OBJEDNÁVKA


zavírací nože
nože s pevnou čepelí
kuchyňské nože
lovecké nože
rybářské nože
vojenské nože
kapesní nože
dýky
brusivo brousky


UŽITEČNÉ INFORMACE :
Převod jednotek (inch na cm...atd)

Anglicko-Český nožířský slovníček

Nožířské ocele

Výborná stránka o ocelích (Knife blade materials)

Broušení nožů - Ostření klasickým způsobem

Sitemap Nože-Nůž
Sitemap.txt
Sitemap.xml


Nože - Nůž - Co vše mě při čtení příspěvku "Leštit nebo černit" napadá?

Co vše mě při čtení příspěvku "Leštit nebo černit" napadá?

Reakce/doplnění k článku - Leštit nebo černit ?

Aby byli lidé schopni používat kovy v širším měřítku museli se naučit kovy vyrábět z rud. Při jejich výrobě a úpravě bylo nutno dodat energii. Vznikl tak energeticky bohatý produkt - kov, který zpravidla není v prostředí stabilní a podléhá samovolně korozi. Energie vynaložená na jeho výrobu se při tom uvolňuje do okolního prostředí. Kov přechází během koroze do stabilnějšího stavu s menším obsahem energie a s méně uspořádanou strukturou. Přeměňuje se na korozní produkty, které jsou vzhledem i svým složením blízké výchozí surovině pro výrobu kovu - rudě. Proto je také někdy koroze označována za "metalurgii obráceně". Toto je i důvod neodvratného korozního poškození všech uhlíkových čepelí. Na jejich ochranu proti korozní degradaci, ale i na změnu řezných vlastností, odrazivosti a vzhledu se využívá mnoha typů povlaků. Jejich velmi stručný přehled je i v příspěvku Černěná vs nečerněná čepel. Je zde uveden nejen přehled, ale i význam a dopad celého systému povlakování. V mnoha směrech je přístup příspěvku k problematice vzniku, odolnosti a praktického využití povlaků v tomto povídání bezchybný a stejně tak i v příspěvku Leštit nebo černit. Chtěl bych jen upozornit na několik momentů celé problematiky.

SCFB02PBBB.jpg(16 kb)
moran.jpg(15 kb)

Tak například vztah mezi adhezí povlaku a kotvícím profilem je zcela správně nastíněn. Čím větší nerovnost profilové čáry, hodnota ymax, tím je adheze povlaku vyšší. To platí zejména pro povlaky teflonového charakteru. U povlaků nanášených metou fyzikální či chemické evoaporace se uplatňuje mírně odlišný aspekt technologie nanášení. Dochází k interakci vrcholků nerovnosti ocelového povrchu se vznikajícím povlakem. Ať již se jedná o přenos hmoty fyzikálního (elektronová struktura) nebo chemického původu (chemická reaktivita) je samotná podstata sepjetí kotvícího profilu a adheze z hlediska např. skokové symetrie sil v povrchové vrstvě, relaxace a rekonstrukce povrchu, vzniku mikroplošek i neúplného nasycení povrchových vazeb odlišná.

GEC661210.jpg(22 kb)

Z hlediska fenomenologického rozhoduje o struktuře a tvaru makroskopických ploch na povrchu tělesa velikost povrchové energie, tj. energie potřebné k vytvoření nového povrchu o jednotkové ploše. Pro stabilní plochy v povrchu musí být tato energie minimální, jak vyplývá z obecné podmínky termodynamické rovnováhy. Reálné povrchy jsou vždy heterogenní, přičemž heterogenita může být biografická, tj. vzniklá při přípravě. Při chemisorpci může adsorpční místo vázat jen jednu adsorbovanou částici. Interakce adsorbovaných molekul může být buď přímá (mezi adsorbovanými ionty nebo dipóly) nebo zprostředkovaná adsorbentem. Každé takové ovlivnění může podstatně změnit chemickou reaktivitu, jak povrchu samotného, tak adsorbovaných částic. V případě fyzikální adsorpce, která probíhá s nulovou aktivační energií, vede zvyšování teploty (zvyšování kinetické energie molekul) ke snížení adsorbovaného množství, neboť se snižuje střední doba života částic v adsorbovaném stavu. To je hlavní a současně i rozhodující rozdíl mezi klasickým vlivem kotvícího profilu syntetického povlaku a ukotvení vrstev vnikajících evoaporizací.

SOG99582.jpg(18 kb)

Integrita povrchu vedle mechanických a strukturních vlivů zahrnuje i vlastnosti, které jsou již ve složitější kombinaci předchozích vlastností. Mezi tyto faktory patří i chemické vlastnosti, které lze zachytit v korozním chování obrobených povrchů. Snahou je zachytit faktory, které mají vliv na rychlost korozního napadení a hledat souvislosti s praxí a degradačními procesy. Jedním rozhodujících faktorů je tedy z makroskopického pohledu drsnost povrchu. Lze předpokládat, že povrchy s nižší drsností podléhají korozi menší rychlostí, než povrchy s vyšší drsností, neboť na výstupcích po obrábění obvykle ulpívá větší množství korozních činidel (voda, nečistoty ze vzduchu). Dalším předpokladem urychlujícím korozní poškození drsnějšího povrchu jsou přítomné mikrotrhliny v povrchových oblastech (vznikající v průběhu utváření povrchu). Velký vliv na průběh korozního napadení má také napěťový stav a s ním spojená aktivační energie. Čím je jemnější zrno popř. větší stupeň deformace, tím je větší aktivační energie a koroze probíhá snadněji. Zdá se tak, že z hlediska nízké drsnosti a vysokého stupně protváření povrchu vznikají předpoklady rozsáhlejší korozní poškození, než u méně kvalitního povrchu. Rozhodující je tedy, jaký faktor je dominantní, zda reliéf povrchu tj. drsnost popř. i mikrotrhliny, nebo aktivační energie. Následkem vyššího vnitřního napětí dochází k lokálnímu zvýšení zbytkového napětí a tak např. při moření v roztoku kyseliny solné před černěním k větší degradaci. I tento případ dokumentuje složitost celého procesu.

tomcat.jpg(21 kb)

Při jakémkoliv mechanickém ovlivňování povrchu a tedy i leštění, je materiál do určité hloubky tvářen. Díky tomu na povrchu vzniká souvislá vrstva tvářeného kovu, nazývaná Beilbyho vrstva (B-vrstva). Materiál tak ztrácí původní strukturu. Tloušťka tvářené vrstvy závisí především na místním zvýšení teploty, které je úměrné tlaku a rychlosti broušení a běžně se pohybuje řádově až v desetinách milimetru. Tloušťku B-vrstvy vzniklou např. po broušení lze odhadnout na základě znalosti velikosti částic použitých při broušení. V tom případě má vrstva tloušťku odpovídající jedné desetině až jedné šestině průměrné velikosti částic brusiva. Tloušťku B-vrstvy lze zmenšit přiváděním vhodné chladící tekutiny. Leštěný povrch je nutno zbavit (obzvláště pokud je porézní) částic brusiva a zbytků povlaků (zvlášť jde-li o povlaky s karbidy, nitridy a karbonitridy) Ulpěné tvrdé částice by mohly během následujícího leštění vzlínat z pórů a degradovat tak povrch vzorku. Na rozdíl od technologie broušení, kde se B-vrstva odděluje v rámci řezného procesu, při leštění materiál z povrchu vzorku neubývá. Nastává pouze deformace vrcholů povrchové drsnosti.

recon2.jpg(16 kb)

recon1.jpg(20 kb)

Princip mechanického leštění je však do značné míry obdobný mechanismu broušení. Opět se vzorek vystavuje působení tlaku s leštícím materiálem. Deformace povrchových nerovností vzorku nastává přítlakem leštícího média. Tvářená B-vrstva dostává při mechanickém leštění konečný tvar a velikost. Mechanické leštění ovlivňují tak stejné faktory jako při broušení: materiál leštícího kotouče - buď se používá textilní sukno (klasický způsob - nejčastější) nebo speciální kovové podložky, do nichž jsou leštící částice zalisovány (moderní způsob), typ částic - liší se chemickým složením a tedy i tvrdostí. Používají se zejména Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, MgO, CeO2, C (diamant). Univerzálním, ale také nejdražším leštícím prostředkem je diamantový prášek. Pro měkké materiály, např. slitiny drahých kovů je oblíbeným prostředkem Fe2O3, velikost a tvar částic - preferují se částice oblého charakteru, které pouze zahlazují povrch vzorku, smáčedlo a chladící médium - používá se menšího množství tekutiny, poněvadž ochlazování nemusí být tak intenzívní jako u broušení. Aby tvářená vrstva byla co nejmenší, používá se leštících prášků ve formě vodní suspenze a rychlost kotouče a velikost přítlačné síly - mají stejně velký vliv i význam jako u broušení.

Poznámka : Výhoda např. elektrolytického nebo elektrochemického leštění je, že při něm nedochází ke vzniku B-vrstvy. Hlavní nevýhodou je ale, že s leštěním povrchu vzorku dochází k současnému naleptání struktury. Elektrolytické leštění není proto univerzální jako mechanické leštění a nelze ho použít pro všechny materiály. Může např. docházet k selektivnímu rozpouštění méně ušlechtilých strukturních složek. Je nevhodné u leštění martenzitických struktur uhlíkových ocelí.

schema.jpg(73 kb) Schéma řezu povrchovými vrstvami obrobené stykové plochy

Z obrázku je zřejmé ovlivnění vrchní vrstvy broušené a následně leštěné plochy čepele. Pseudoamorfní B-vrstva vytváří nepatrný tenký objem nedefinovaného materiálu s naprosto nepředvídatelnými vlastnostmi. Pro vytvoření ostré hrany fasety je to problém, který skutečně řeší jen pár firem na světě (Japonsko). To je i skutečný důvod, proč někteří výrobci nožů mají obavy z krásy zrcadlové plochy. Některé oceli nejsou pro leštění vhodné (S30V, S35VN). To je ale již úplně jiný problém, který je v současné době již řešitelný. Je sice více ekonomicky náročnější než klasické leštění, ale dnes již s uspokojivým výsledkem. Snad se jednou dočkáme leštěné čepele i u Sebenzy, Aliasu I a II, Mayhemu a dalších.

mayhem.jpg(18 kb)

A co mě při čtení příspěvku ještě napadá? Že úplně nejdůležitější je představa, vize designera a výrobce. Ať je to "nerezovka" nebo "uhlíkovka" vytváří se leštěním "charizma" nože. Nelze nevidět krásu leštěných čepelí ze 440C od Down Under, Arcitechu, Stingraye, Facetu ze San Mai III od fy SOG a nožů z Custom Serie od fy Cold Steel, loveckých nožů od fy Bartoš, Paratrooper či Holding Fields z oceli AUS 8 od fy Kershaw apod. Když se k tomu přidají kousky od pana Hibbena (ten leští snad vše a např. jeho automat z ATS 34 je vzhledově dokonalý; po stránce mechanické již méně!), Lagioly od Roberta Davise a dokonce i překvapení - leštěný Bowie ze Sheffieldu, no to je to nádhera. To pak jen potěší kroky ještě dál - Recon Bowie a Super Bowie od SOGu, kteří se pyšní dokonce leštěným povlakem čepele (!) a vrcholem snad je Black Chin od fy Kershaw, kterému se třpytí i rukojeť! ;o))

dukcd.jpg(15 kb)

Poznámka : Myslím, že milovníci nožů by přivítali mnohem víc leštěných automatů. Hlavně OTF automaty by byly v provedení zrcadlového lesku vysoce efektní, např. OTF No. 1 - Microtech Halo V. Efekt otevření by se tak zvýšil o dalších 100%!

SHE002.jpg(16 kb)

Jak je vše složité a vše souvisí se vším, ale jak je to nakonec vše krásné ve své jednoduchosti spojené s věděním a uměním člověka. To na mě dotírá při čtení příspěvku Leštit nebo černit.
doc. Ing. Michal Černý, CSc


RECENZE
3.3.2017 - TOP36 EDC nožů podle noze-nuz.com


AKTUALIZOVANÝ SEZNAM SKLADOVÝCH POLOŽEK - KLIKNOUT ZDE !!

VŠE V TOMTO SLOUPCI SKLADEM

CR2125KV CRKT BLACK ULTIMA WITH VEFF SERRATIONS

KA4062BLU KABAR DOZIER FOLDING HUNTER BLUE

CN21095403 China Silver Shadow Triple Set

NE16 Nemesis Afterburner Neck Knife

ON8904 Ontario Joe Pardue Utilitac II

CS17T Cold Steel Kobun

ON8848 ONTARIO RAT 1 LINERLOCK PLAIN

719075 Kuro Higonokami (Pocket Knife)leather case

CS49LCKZ Cold Steel SRK SK5 Steel

CS49LRTZ Cold Steel Recon Tanto SK5 Steel

CR2841 CRKT Kommer 2-Shot Lockback

ON8867 Ontario Rat 1 With D2 Steel

TM1233 Timberline A/O Vallotton

KS6034 Kershaw Emerson CQC-6K

BRK1301 ESEE Avispa

KA4073 Ka-Bar Dozier Skeleton

719054 Hiromoto Saku Hocho, Santoku

KS4035TIKVT Kershaw Nura Framelock

KS4030TIKVT Kershaw Nura Framelock

G1643G Gerber EZ Out DPSF S30V Satin

G1648G Gerber EZ Out DPSF S30V Black

BRK1301 ESEE Avispa Black

ZT0452CF Zero Tolerance Large Sinkevich

SC142G Spyderco Resilience G-10 Handle

ON8848 ONTARIO RAT 1 LINERLOCK PLAIN

BO120623 Boker Terra Africa II.

SWMP1 S&W M&P1 Assisted Opener Plain

GH2034 HIBBEN COMPETITION THROWER TRIPLE SET

www.clipboards.cz


Dodávky a užitkové vozy - DOCAR

ČERSTVÁ KÁVA - poznejte rozdíl!
Vše co jste dosud pili se nedá srovnat s ČERSTVOU KÁVOU...

Horská kola - www.horskakola.cz
optimalizace PageRank.cz