Nože - Nůž

k nožům Zero Tolerance - pouzdro zdarma
Nože - Nůž hlavní strana |  Nožířské oceli |  Materiály střenek |  Typy čepelí |  Typy pojistek |  Tabulka složení nožířských ocelí |  Čepele - tvary, broušení |  VIDEA NOŽŮ |  Výběr nože |  Zubaté vs. rovné ostří |  Černěná vs. nečerněná čepel |  O výrobcích nožů |  Nože ve filmu |  AKTUALITY, RECENZE |  KONTAKT-OBJEDNÁVKY-OP  Základní informace o nožích aneb než se začnete ptát - čtěte !
 
NABÍDKA
ZNAČEK NOŽŮ :

AKTUALITY
SKLADEM
SLEVY-AKCE
VÝPRODEJ
ABKT Tac
Aku Strike
Al Mar
Amare
Anglesey
Artisan
Bad Blood
Bark River
Bastinelli Creations
Bastion
Bear & Son
Becker Knife & Tool
Benchmark
Benjahmin
Beretta
Bestech Knives
Beyond EDC
Blackjack Classic
Blackhawk Blades
Blade Tech
Boker
Bradford Knives
Bradley
Brous Blades
Browning
Buck
BucknBear
Byrd by Spyderco
Camillus
Canal Street
Cardsharp2 IS
Case Cutlery
CDS
CH Knives
Cherusker
Civivi
CJRB
Cold Steel
Combat Ready
Condor
Columbia River (C.R.K.T.)
CS Green River Tactical
CSSD/SC Bram Frank
Cudeman
Defcon Blade Works
Deejo
Demko
Dendra
DICTUM
Dog Tag
Double Star
Douk-Douk
Down Under
DOVO
DPX Hest
Du-Star
Eickhorn Solingen
Elite Tactical
EOS
ESEE
Ferrum Forge Knife Works
Flytanium
FOBOS Knives
Fred Perrin
G.Sakai
Ganzo
Gerber
Grohmann
GT Knives
Guardian Tactical
Havalon
Hazen Knives
Heckler & Koch
Hibben Knives
Higonokami
Hogue
Honey Badger
Hen&Rooster
HTM
Ibberson Yacht
IXL
Ka-Bar
Kansept
Kellam Finland
Ken Warner
Kershaw
Kissing Crane
Kizer
Kizlyar
Komoran
Krudo
Kubey
Landi
Lansky Knives
Linder
Linton
Mantis Knives
Marbles
Marttiini
Maserin
Master Cutlery
Maxace
Maxpedition
Maxpedition Knives
Maxx
Medford
Meyerco
Mil-Tac
Mission
Moki
Morakniv
Muela
My Parang
Myerchin
Nemesis
Nezařazeno
Nieto
Nože-Nůž
Ohta
Old Hickory
Ontario Knives
OTTER-Messer
Outdoor Edge
Pena Knives
Pouzdra na nože
PMP Knives
Puma
Quartermaster
QSP Knife
RAMBO
Randall King
Ranger Knives
RAT Cutlery
Real Steel
Reate Knives
Rike Knife
Robert David Laguiole
Roper
Rough Rider
Ruger
RUIKE
S-TEC
Sanrenmu
SCAR Blades
Sheffield
Shadow Tech
Shieldon
Schrade
SIG
Smith & Wesson (S&W)
SOG
Spartan Blades
Spyderco
StatGear
Stedemon
Steel Will
Svord
Timberline Knives
TOPS Knives
Ultra-X
United Cutlery
Utica
UZI
V NIVES
We Knife Co Ltd
Witharmour
Wild Steer
Willumsen
XIN Cutlery
Zero Tolerance
Zoe Crist

PODLE POUŽITÍ :
KUCHYŇSKÉ NOŽE
Filetovací nože
Pouzdra na nože
Vrhací nože
Záchranářské nože
Škrtadla (podpalovače)
Damaškové nože
Potápěčské nože
Údržba nožů
Taktická pera,
Teleskopické obušky,
Nunchaku, Kubotan,
Sebeobrana

Paracord Survival Bracelet
Paracord - Parachute Cord
Paracord Lanyard
FIDGET SPINNERS

BROUSKY
BRUSIVO :

KAMENOŽROUT
Lansky
Spyderco
DMT
KME Sharpeners
C.R.K.T.
EZE-LAP
Norton Sharpeners
Japanese Waterstone
Hewlett Sharpeners
Gerber
Boker
CASE
Kershaw
Marbles
Arkansas Sharpeners
Smith's Sharpeners
Schrade Sharpeners
Warthog
Work Sharp
Kapesní brousky
Belgické břidlice
Vodní kameny
Suehiro/Cerax

Vodní kameny Naniwa
Vodní kameny
King/Sun Tiger

Real Steel


KONTAKT
OBJEDNÁVKA


zavírací nože
nože s pevnou čepelí
kuchyňské nože
lovecké nože
rybářské nože
vojenské nože
kapesní nože
dýky
brusivo brousky


UŽITEČNÉ INFORMACE :
Převod jednotek
(inch na cm...atd)


Anglicko-český
nožířský slovníče


Nožířské ocele

Sitemap Nože-Nůž
Sitemap.txt
Sitemap.xml


Nože - Nůž - Vybrané vlastnosti vrstvených ocelí

Vybrané vlastnosti vrstvených ocelí

Damašková ocel - "opakování"
Vrstvené ocele se vyrábí od doby, kdy se mistři černého řemesla snaží získat materiál s tvrdostí vysokouhlíkových ocelí a současně s houževnatostí nízko a středně uhlíkových ocelí. Za staletí byl vytvořen historický soubor empirických poznatků o výběru vhodných vstupních materiálů, průběhu tváření, tepelném zpracování a následně i o finální úpravě čepele.
Původní strukturní "damašek" byl vyráběn originální technologií, kdy železná ruda byla tavena v malých hliněných a chemicky uzavřených kelímcích (bývalá Persie, Indie). Složení bylo vždy spojené s tradiční recepturou kováře a uchováváno v největší tajnosti. Typická kresba damašku byla utvářena při ochlazování oceli v kelímku. K jejímu zvýraznění přispívá i speciální kování. Uvedená "odrůda" damašku je označována jako strukturní (krystalický, dendritický apod.) damašek a jeho kresbu nelze dosáhnout svařováním kovářským. [2, 4]

image001.jpg(51 kb)
Obr. 1 Strukturní (krystalizační) damašek, [4]
* Ing. Stanislav Čechlovský, doc. Ing. Michal Černý, CSc, Mendelova univerzita v Brně

Svářkový damašek
Je vytvářen technologií kovářského svařování téměř od počátku doby železné. Ze začátku náhodně a nouzově, později však již cíleně. Základem tohoto původně čistě empirického umění je svaření dvou ocelových materiálů s rozdílným obsahem uhlíku a legur. Překládáním a kovářským svařováním tzv. paketu z chemicky rozdílných ocelí v podobě plátů, lze dosáhnout materiálu, který má vlastnosti obou použitých ocelí. Mnohokrát je dosaženo vlastností daleko lepších než u vstupních ocelí.
Dnes mezi vstupující materiály patří oceli uhlíkové, vanadové, křemíkové a manganové z třídy 19. Pro měkkou složku se využívají houževnaté oceli třídy 11, 12, ale i niklové, rovněž z nástrojových ocelí.
Důležitá je svařovací teplota (cca 1300oC) a použití tavidel pro rozpouštění okují. Překládáním je dosaženo nehomogenního, ale strukturně pravidelného materiálu. Počet vrstev se při každém přeložení zvyšuje geometrickou řadou.
Pozn.: Při každém ohřevu se ale materiál okysličuje a oduhličuje. To vede k postupné homogenizaci damašku v objemu a postupné degradaci jeho supervlastností. Více vrstev lze proto zhotovit použitím velkého množství plátů ve počátečním paketu nebo např. jeho naseknutím na části, následným přeložením a skováním. Překládáním bývá dosaženo 32 až 500 vrstev. Existují však i tzv. mikrodamašky s počtem vrstev v řádu tisíců.

image003.jpg(37 kb)
Obr. 2 Příklad kresby damašku, [Investiční rybička - Mikov a.s.]

Kresba damašku (Obr. 2) je ovlivňována již více jak 2500 let (!) počtem přeložení, směrem překládání, způsobem zpracování vstupní tyčoviny (tordováním - kroucení tyče, vrtáním, vybrušováním, ocelovou intarzií atd.), ale i použitím různých polotovarů (řetěz, ocelové lano apod.). Kresba je pozorovatelná po vybroušení a naleptání. Nejen délkou leptání a chemickým složením činidla lze ovlivnit výraznost kresby damaškové oceli. Nerezové damašky (damasteel)
Velký pokrok nastal s příchodem pseudopráškové metalurgie. Nabízí spojení původně nespojitelných vysoce legovaných ocelí. Kreativnosti ve vytváření kresby nejsou kladeny meze. Lze vymyslet téměř libovolný obraz. (Obr. 3).

image005.jpg(25 kb)
Obr. 3 Damasteel, [4]

Mechanické vlastnosti
Vlastnosti kovových materiálů jsou stanoveny prostřednictvím zkoušek vymezených v normách (EN, ISO, ČSN apod.). Vlastností nestandartního materiálu (damašek!) se určují mírně modifikovanými zkouškami (tvar vzorku, podmínky apod.).
Je-li materiál vystaven silové akci, reakcí je vnitřní napěťová nerovnováha. Ta může mít za následek deformaci. Po pružné (elastické) deformaci jako odezvy na vnější zatížení, dochází k trvalé deformaci (plastické), která se projeví změnou geometrie tělesa, které je z materiálu vyrobené. Dalším zvýšením deformačních projevů, jako důsledku vnějšího silového působení, plastické přetvoření struktury materiálu pokračuje a je zakončeno porušením atomárních vazeb vnitřní struktury materiálu, které je obecně nazýváno lomem. [5]
Na atomární úrovni je pružná (vratná) deformace spojena s nepatrným vychýlením atomů z jejich rovnovážné polohy v mřížce. Zánikem vnějšího silového působení dochází k návratu atomů do původního postavení.
Stálého přetvoření (trvalou deformaci) lze dosáhnout u kovových materiálů postupným skluzem atomárních rovin v důsledku napětí. Nejsnázeji probíhá v krystalových rovinách hustě obsazených atomy. Z tohoto důvodu jsou kovy způsobilé pro plastickou deformaci a její snadnost a rychlost je závislá na typu krystalové mřížky, teplotě a zatěžování.

Zkoušky mechanických vlastností
Mezi základní destruktivní zkoušky patří: zkouška tahem, tlakem, zkouška rázem v ohybu, zkouška tvrdosti, zkouška únavové pevnosti, makroskopická a mikroskopická kontrola struktury, speciální zkoušky. K elementárním patří:
- zkouška tahem (ČSN EN 10002 - 1) - při zkoušce je tyč zatěžována jednoosým tahem až do jejího přetržení. Stanovují se mechanické vlastnosti materiálu, vyjádřené veličinami - pevnost v tahu Rm, mez kluzu Re, smluvní mez kluzu Rp, tažnost A v %, kontrakce Z v %,
- zkoušky tvrdosti - tvrdost materiálu představuje odpor proti vnikání cizího tělesa do měřeného materiálu,
a) statické metody měření - vtlačování tzv. indentoru do materiálu sílou předepsané hodnoty. Vtisk je přepočten na hodnotu tvrdosti. Používají se metody dle Brinella, Rockwella a Vickerse. Vickersovu metodu lze využít i pro měření strukturní (pro jednotlivá zrna, fáze, povrchové vrstvy, povlaky apod.), kde se při použití nižšího zatížení než je 200g měření označuje jako mikrotvrdost. Hodnota tvrdosti se vyjadřuje bezrozměrně, v jednotkách užité metody. Např. 56 HRC (Rockwellova metoda, C - diamantový kužel a zatížení 150 kg).
b) dynamické zkoušky tvrdosti - pomocí Poldi kladívka, Shoreho odrazové zkoušky apod.
- zkouška rázem v ohybu (ČSN EN 10045 - 1) - vlastností materiálů při dynamickém namáhání a chování zkoušeného materiálu z hlediska křehkému porušení. Umožňuje stanovit podmínky iniciace křehkého porušení. Jedná se o přelomení normalizované zkušební tyče nárazem tzv. Charpyho kladiva. Zkušební tyč může být hladká nebo s vrubem. Je položena na dvou podporách. Výsledkem zkoušky je nárazová práce [J]. U hladké zkušební tyče je výsledkem rázová houževnatost a u tělesa s vrubem je stanovena vrubová houževnatost [J/cm2], tj. nárazová práce vztažena na výchozí průřez vzorku (pod vrubem). [5, 6]

image006.jpg(22 kb)
Obr. 4 Charpyho kladivo, [7]

Vlastní měření
Zkušební vzorky - damašková ocel byla připravena kovářským svařováním z paketu, který byl složen ze 17 vrstev (9 vrstev tvořila nástrojová ocel 19 133 o tloušťce 6 mm a 8 vrstev ocel 80NiCr11 v podobě pilových pásů o tloušťce 1,2 mm. Paket byl naseknut na 8 dílů, 3x přeložen a skován, čímž vznikl damašková ocel o 136 vrstvách. Ze vzniklé tyčoviny byly zhotoveny polotovary o přibližných rozměrech zkušebních vzorků.

t1.JPG(30 kb)

t2.JPG(28 kb)

Ocel 19 133 je zušlechtitelná ocel, která propůjčuje damašku tvrdost a odolnost vůči opotřebení. Pro "měkkou" složku byla zvolena ocel 80NiCr11, která dává damašku houževnatost. Ocel 80NiCr11 díky odolnosti vůči leptání ve výsledné struktuře vystupuje jako světlá složka. Jde o ocel s velkou prokalitelností pro otěruvzdorné a pružné nástroje.

Orientační tahová zkouška - vykovaná damašková pásovina byla broušena a následně z ní byly laserem vyřezány vzorky pro tahovou zkoušku s měřenou délkou 60mm a šířkou 10mm. Kalení dle [1] - 900 oC/olej, voda/ 30 minut, popuštění - 150, resp. 350 oC/15 minut.
Zkouška tahem byla provedena pouze orientačně. Vzorek byl upnut do samosvorných čelistí, které se s nárůstem tahové síly vlastní samosvorností "zakusují" do zkušebního tělesa. Průběh zkoušek byl ovlivněn působením geometrického a strukturního vrubu v místě styku měrné části vzorku a plochy pro upnutí. Přechod se stal iniciačním místem lomu zkušebního vzorku.
Pozn.: Pro ochranu upínacích ploch před zakalením byla zvolena metoda inspirovaná kalením japonských mečů - nanesení jílovitého materiálu smíchaného s ochranným nátěrem proti oduhličení na upínací plochy zkušebního vzorku. Po zakalení hodnoty tvrdosti úchytných ploch zkušebních vzorků sice nepřesáhly 23 HRC, ale náhlý přechod z výchozí struktury po popouštění (výchozí stav po kování) do struktury martenzitu po zakalení se projevil jako vrub.

Typické výsledky pro orientační tahovou zkoušku jsou v Tab. 3 (Rp0,2 - smluvní mez kluzu, Rm - mez pevnosti, Rfr - mez lomu, t - doba zkoušky, v - rychlost příčníku)

t3.JPG(39 kb)

Na záznamu zkoušky síla - prodloužení (F - ?L) lze pozorovat zasekávání čelistí do zkušebního tělesa z důvodu vysoké pevnosti materiálu. Reálnou (100 % - ní) mez pevnosti Rm se však změřit nepodařilo, jelikož k fragmentaci zkušebního tělesa došlo ve všech případech v důsledku zmíněného vrubu. I tak "mez pevnosti" Rm dosahuje hodnot přes 1260 MPa!
Měření tvrdosti - probíhalo na zkušebních tělesech pro Charpyho zkoušku metodou dle Rockwella a to ve směru linie vrstev i ve směru kolmo na plochu (Obr. 5 a 6).

image008.jpg(22 kb)
Obr. 5 Vtisk indentoru po měření tvrdosti dle Rockwella ve směru linie vrstev, (autor)

image010.jpg(26 kb)
Obr. 6 Vtisky po indentoru z měření tvrdosti (HRC), kolmo na plochu vrstev (autor)

Tvrdost se po zakalení do vody pohybovala ve směru linií vrstev v rozmezí 53 až 56 HRC a byla ovlivněna především umístěním místa vpichu indentoru vzhledem k výskytu měkké a odolné vrstvy oceli. Hodnoty měřené kolmo na vrstvy (52 až 54 HRC) byly ovlivněny přítomností vrchní vrstvy oceli z oceli 19 133. Po následném popuštění na 150 oC byl zaznamenán pokles tvrdosti ve směru linie vrstev i ve směru kolmém o cca 1 až 3 jednotky HRC. Při popuštění na 350°C o cca 7 až 8 HRC. Po zakalení do oleje dosáhla makrotvrdost damašku sice jen 39 až 40 HRC, ale při následném popuštění nebyl pokles tvrdosti tak výrazný; jen cca 1 HRC v linii vrstev a 4 jednotky HRC ve vrchní rovině.
Měření mikrotvrdosti předcházela metalografická pozorování při zvětšení 350 a 650x. Byl použit Hannemanův mikrotvrdoměr (obdoba metody Vickers) a provedeno měření tvrdosti jednotlivých vrstev. Indentorem je diamantový jehlan, jehož vtisk (Obr. 7) je ve struktuře popuštěného martenzitu (tmavá vrstva - ocel 19133) a v martenzitických jehlicích se sekundárním cementitem - bílá vrstva - ocel 80NiCr11 (Obr. 8).

image012.jpg(139 kb)
Obr. 7 Vtisky indentoru ve vrstvách damašku (zv. 350x), (autor)

image014.jpg(27 kb)
Obr. 8 Vtisk po zkoušce mikrotvrdosti v oceli 80NiCr11 (zv. 650x), (autor)

"Mikrovpichy" indentoru byly umístěny přímo v jednotlivých vrstvách obou ocelí a naměřená tvrdost zde vykazuje vyšší hodnoty tvrdosti než u měření makrotvrdosti (důsledek absence plastické deformace v okolí mikrovpichu). Tvrdost je tak sice měřena ve směru, který je rozhodující např. pro ostří nože (tedy v linii vrstev), ale po převedení ze stupnice Vickers do stupnice Rockwell je hodnota mikrotvrdosti příliš vysoká - až 68 HRC (viz. Tabulka 4).

t4.JPG(113 kb)

Rázové zkoušky - zkušební tělesa pro rázovou zkoušku ohybem byla vyrobena z damaškové tyčoviny o rozměrech 13 x 13 x 60 mm. Obroušením na pásové brusce upravena na normalizovanou míru 10 x 10 x 55 mm (ochranný povlak proti oduhličení). Pro dosažení autentičnosti chování řezného nástroje nebyl v úvodu na vzorcích vyroben vrub. Zakalení provedeno do olejové i vodní lázně. [1]

t5.JPG(31 kb)

image016.jpg(37 kb)
Obr. 9 Příklad obroušených vzorků pro Charpyho zkoušku (po zkoušce tvrdosti), (autor)

Zkušební tělesa byla uložena na opěrné plochy kladiva a dynamicky (rychlost beranu kladiva cca 6 m.s-1) tzv. rázově zatěžovány.
Pozn.: Zkouška je zdařilá jen při přelomení vzorku! Když vzorek svojí houževnatostí zastaví beran kladiva (!), není možné odečíst hodnotu překmitu a zkouška je tak neplatná.
U vzorků zakalených do vody/popuštění na 350 oC a do oleje/popuštění na 150 oC i na 350 oC bylo nutné vybrousit dodatečné U-vrub (bez vrubů byla zkouška vždy neplatná - vzorek nezlomen v obou směrech působení rázu vzhledem k vrstvení damašku - Tab. 6). Bylo použito 40 vzorků (8 sad po 5 vzorcích). Cílem bylo stanovit vliv kalící lázně a následného popuštění na výslednou houževnatost, vliv orientace vrstev materiálu (jeho odolnost při impaktu v linii vrstev i kolmo na plochu vrstev).

t6.JPG(52 kb)

Vzorky kalené do vody a následně popuštěné až na 350 oC (Tab. 6) svým zvýšením houževnatosti odolaly rázu kladiva, ale pouze za vzniku delaminace vrstev (Obr. 10).

image024.jpg(31 kb)
Obr. 10 Porušení sváru mezi vrstvami po nezdařené zkoušce rázové houževnatosti, (autor)

Ze získaných výsledků je evidentní vliv damaškové "stavby" ocele na houževnatost materiálu pro kalení do vody i do oleje. Pokud byl impakt veden v linii vrstev, materiál dosahoval nižší houževnatosti, než když nárazová síla působila kolmo na vrstvy. Tento jev lze vysvětlit dominovým efektem při přelamováním vrstev (proti energii beranu kladiva působí vrstvená ocel nejen variabilitou poloměru kořene běžící trhliny, ale i disipací hnací síly trhliny ve svárech mezi ocelemi - Obr. 14). V opačném případě, dochází ke "spontánní" fragmentaci (Obr. 11 a 13). Významný vliv má i popouštěcí teplota, která řídí houževnatost materiálu po celkovém zušlechtění materiálu (kalení a popuštění). Nižší hodnota lomové síly u dvou vzorků byla naměřena v důsledku delaminace vrstev při kování - Obr. 12.

image027.jpg(33 kb)
Obr. 11 Příčný lom vrstev (voda/150 oC, směr rázu v linii vrstev), (autor)

image028.jpg(47 kb)
Obr. 12 Porušení v místě sváru (voda/150 oC, ráz kolmo na vrstvy), (autor)

image030.jpg(59 kb)
Obr. 13 Štěpný lom při rázu ve směru linie vrstev damašku (olej/ 350oC), (autor)

image032.jpg(39 kb)
Obr. 14 Dekoheze mezi vrstvami oceli (olej/ 350oC, náraz veden kolmo na vrstvy), (autor)

Souhrn získaných poznatků
Příspěvek shrnuje výsledky zkoušek mechanických vlastností damaškové oceli (z ocelí 19 133 a 80CrNi11) ve strukturních stavech podle doporučeného tepelného zpracování.
Pro tahovou zkoušku byly použity normované zkušební tyče. Z výsledků je zřejmé, že je nezbytné užití většího poloměru zaoblení v přechodu mezi měrnou délkou a upínací plochou vzorku u materiálu tohoto typu (přechod je konstrukčním vrubem). Pozornost zaslouží u tahových zkoušek i strukturní vrub (přechod mezi strukturou zakalenou a nezakalenou). Přesto i v případě vzorků s malým přechodovým poloměrem (R = 2mm) byly naměřeny vysoké hodnoty pro jednoosé namáhání - Rp0,2 = 878 MPa (smluvní mezí kluzu) a Rm = 1264 MPa a svým 3 poměrem ukazují na schopnost damaškové oceli akumulovat výraznou deformaci před finální rozlomením tělesa (vysoké namáhání nožů!).
Měření tvrdosti (54 až 56 HRC) a mikrotvrdosti (52 až 68 HRC) ukazuje na využití damaškové oceli pro výrobu nástrojů střední odolnosti. S ohledem na zkoušky houževnatosti však lze doporučit damaškovou ocel v oblasti výroby řezných nástrojů na úrovni nástrojů (nožů) s nejvyšší životností.
Naměřená houževnatost ve směru linie vrstev je přínosná z pohledu dynamického impaktu nástroje z damašku (sekání). Ještě mnohem významnější z pohledu houževnatosti (6,4 J.cm-2) je odolnost materiálu ve směru kolmém na vrstvy. Ta umožňuje jeho aplikaci i v oblasti namáhání dynamickým ohybovým a krouticím momentem (páčení, příp. torze, štípání). To je jedna z nejvýznamnějších vlastností damaškové oceli.
Při kalení do vody vzniká v damašku z oceli 19 133 tvrdá vrstva (deskový martenzit a zbytkový austenit), která však nepřesahuje tvrdost vstupního polotovaru (viz. Norma EN ISO). To lze vysvětlit vyšším obsahem zbytkového austenitu (možnost "sub - zero" zpracování?). Ani ocel 80CrNi11 nedosahuje v damašku po kalení vyšší tvrdosti než 44 HRC (srovnej s tvrdstí z EN ISO). Dosaženou tvrdost si vzorek bez ztráty (max. 1 až 4 HRC) dokáže uchovat i po popuštění na 350 oC. Z toho plyne, že ideální popouštěcí teplotou, po zakalení do vody (z teploty 870 oC), je právě použitá teplota 350 oC. Při kalení do oleje, je zapotřebí vybroušení U-vrubu, aby bylo možné vzorek vůbec přerazit. Použitím vysoké popouštěcí teploty (350oC) pozbývá ocel tvrdost, a tak je vhodné po kalení do oleje volit popouštěcí teplotu jen kolem 150 oC, tzn., že volba typu kalící lázně a teploty popouštění tedy přímo souvisí s požadovanými mechanickými vlastnostmi. Tento experimentálně získaný poznatek určuje v technické praxi charakteristicky významnou životnost nože z damaškového materiálu.


LITERATURA:
[1] JECH, J., 1983: Tepelné zpracování oceli. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha 1, 392 s.
[2] RUDOLF, T., 2010: Damašková ocel. Bakalářská práce, MENDELU Brno.
[3] ČERNÝ, M. Materiály pro výrobu nožů. [online]. [citace 2011-11-05].
[4] ČERNÝ, M., ČECHLOVSKÝ, S. Povídání o damaškové a vrstvené oceli I. a II. [online]. [citace 2011-11-06].
[5] VOJTĚCH, D., 2010: Materiály a jejich mezní stavy. VŠCHT, Praha, 212 s
[6] POHODA, J., 2005: Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů. TDS Brno - SMS, Brno, 97 s.
[7] VĚCHET, S., Mechanické vlastnosti a charakteristiky materiálů I. [online]. [citace 2012-01-01].
[8] DOHNAL P., KOUDELKA J., Wootz/Bulat…[online]. [citace 2012-01-15].
[9] Vlastnosti materiálů - pružnost, pevnost. [online]. [citace 2012-02-08].
[10] Bolf P., Detail nůž (11 - 19). [online]. [citace 2012-02-12].
[11] Bolf P. Detail katana (10 - 11). [online]. [citace 2012-02-12].
[12] Candart knifes. [online]. [citace 2012-02-18].
[13] Hurník Z., 1995: Samurajský meč. Naše vojsko, Praha, 160 s.
[14] Johnson J., Cord-wrapped San Mai. [online]. [citace 2012-02-25].
[15] Zkouška tvrdosti podle Vickerse. [online]. [citace 2012-03-16].
[16] Fyzikální základy vědy o materiálu. [online]. [citace 2012-04-1].
[17] Vlašic F., Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi hliníku a hořčíku s využitím metody akustické emise. Disertační práce. VUT Brno, 2011.
[18] Dostál P., Korozní a napěťová degradace Al-Mg slitin. Disertační práce, MENDELU Brno, 2011.
Černý, M., Čechlovský, S.
RECENZE
3.3.2017 - TOP36 EDC nožů podle noze-nuz.com


AKTUALIZOVANÝ SEZNAM SKLADOVÝCH POLOŽEK - KLIKNOUT ZDE !!

VŠE V TOMTO SLOUPCI SKLADEM

KS1812OLCB Kershaw Dividend Composite Olive

SC81GP2 Spyderco Para-Military 2

ON8173 Ontario Heirloom Special 154CM

ON8646 Ontario RAT3 D2 Hunter Limited Edition

AMK4116 Al Mar 4" Ultralight Titanium

KA1487 KA-BAR TDI ANKLE KNIFE PART SERRATED

RB9410 Rambo Last Blood Bowie

ON6518HKP Ontario The Vulpine Blade + kozene horizontalni pouzdro

ON7500SECHKP Ontario Black Bird SK-5 (DRUHA JAKOST) + kozene horizontalni pouzdro

KA4062BLU KABAR DOZIER FOLDING HUNTER BLUE

CN21095403 China Silver Shadow Triple Set

CS17T Cold Steel Kobun

ON8848 ONTARIO RAT 1 LINERLOCK PLAIN

CS49LCKZ Cold Steel SRK SK5 Steel

CS49LRTZ Cold Steel Recon Tanto SK5 Steel

ON8867 Ontario Rat 1 With D2 Steel

KS6034 Kershaw Emerson CQC-6K

BRK1301 ESEE Avispa

KA4073 Ka-Bar Dozier Skeleton

719054 Hiromoto Saku Hocho, Santoku

KS4035TIKVT Kershaw Nura Framelock

KS4030TIKVT Kershaw Nura Framelock

G1643G Gerber EZ Out DPSF S30V Satin

G1648G Gerber EZ Out DPSF S30V Black

BRK1301 ESEE Avispa Black

ZT0452CF Zero Tolerance Large Sinkevich

SC142G Spyderco Resilience G-10 Handle

ON8848 ONTARIO RAT 1 LINERLOCK PLAIN

GH2034 HIBBEN COMPETITION THROWER TRIPLE SET

www.clipboards.cz


Dodávky a užitkové vozy - DOCAR

ČERSTVÁ KÁVA - poznejte rozdíl!
Vše co jste dosud pili se nedá srovnat s ČERSTVOU KÁVOU...

Horská kola - www.horskakola.cz
optimalizace PageRank.cz